top of page

ЧАН ЛИ

ТЕМА: Запознаване на децата с куклата Чан Ли

ИСТОРИЯ: Чан Ли разказва на децата за своето семейство, за дома си, за страната, в която е роден. Споделя какво обича да прави, разказва за парка със светулките.  Обяснява от какво се страхува. Показва снимки:

    

ВЪПРОСИ КЪМ ДЕЦАТА:

  1. По какво си приличате и по какво се различавате с Чан Ли?

  2. Къде и с кого живеете?

  3. С какво обичате да си играете?

  4. Какво обичате да правите, когато не сте на детска градина?

  5. Какво обичате/ не обичате да ядете?

  6. Страх ли ви е от нещо?

  7. Вие до колко можете да броите?

 

ОТГОВОРИ НА ДЕЦАТА:

1.Приличат си, защото са деца. Различават се по цвета на косата,

прическата,формата на очите, формата на тялото.

2.Живеят с техните родители.

3.Обичат най-различни игри – на открито, в стаята, с компютъра..

4.Да си играят на детските площадки, да карат колело, да се

люлеят на люлки, да се пускат от високи пързалки.

5.Не обичат зеленчуци, рибена чорба, обичат китайската кухня,

особено китайския хляб.

6.Да, от тъмното, да остават сами.

7.До 10.

Учители, провели сесията: Мария Колева, Росица Димитрова

IMG_2793
12
11
10
8
1
5
6
4
3

Сесия с Чан Ли

Тема: Подиграват ми се, защото съм различен

История: Чан Ли отишъл да си играе на една детска площадка. Седнал в пясъчника, но никой не му обърнал внимание. Децата се дръпнали встрани от него, даже по едно време започнали да се побутват, да го сочат с пръст и ехидно да му се смеят. Чан Ли се почувствал малко неудобно. Децата започнали нещо да си говорят, но той не ги разбрал, защото не знае нашия език. Едното дете взело с лопатката пясък и го хвърлило върху Чан Ли. Той решил да отиде и да си играе на друго място на детската площадка. Явно било, че тези деца не искат да играят с него. Тръгнал към пързалката. Качил се по стъпалата, за да се спусне. Зад него имало друго дете, което непрекъснато го бутало и му викало: „По-бързо!“ Но Чан ли не можел да се качва по-бързо, защото е малко по-пълничък, малко по-тежък и затова се качвал по-бавно. Чан Ли само се обърнал, но нищо не казал. Спуснал се по пързалката и си казал, че повече няма да се спуска. Решил да се полюлее. Качил се на люлката, зад него се качило друго дете. Залюлели се. Изведнъж Чан Ли изпищял, защото другото дете го дръпнало за опашката и го оскубало. Чан Ли се разплакал. Майка му спряла люлката, а той я помолил да се приберат в къщи.

Въпроси към децата:

1.Как мислите, че се е чувствал Чан Ли на детската площадка?

2.Вие можете ли да играете с Чан Ли, въпреки че той е различен от нас?

3.На какви игри можем да играем с Чан ли?

4.Може ли Чан Ли да ви помогне с нещо, защото е по-силен, по-едър?

5. Какво трябва да направи Чан Ли, ако отново попадне в същата ситуация на детската площадка и децата му се присмиват и го обиждат?

Чан Ли благодари, че вие винаги можете да бъдете до него, да го защитите и да играете с него. Той също се радва, че може да ви помогне във вашите игри.

Игри: 1-ва игра: „По какво се различават?“ – Представят се снимки с хора със специални потребности и хора с различен цвят на кожата. Децата разказват видяното. Намират разлики.

2-ра игра:  „Избери различен приятел от теб“ – Всяко дете избира друго дете, което е различно от него и описва с какво е различно.

6.Ако видите на улицата деца, които се подиграват на други деца, които са различни от нас,  какво ще направите?

Отговори на децата:

1.Много гадно. Тъжно. Зле. Натъжил се е. Засрамил се е . Разсърдил се е на децата. Разплакал се е. Самотен е.

2.Няма значение с каква кожа е. Няма значение от коя държава е –Китай … от кой град е… Важното е да си намери приятели. Дори да е по-различен от нас, трябва да си играем заедно, защото всички сме приятели. Ако не играем с него, той ще се разсърди. Нищо, че е с дръпнати очи, пак ще играем. Дори да не знаем неговия език, ние можем да си показваме с ръце. Може да си говорим на английски.И да не го разбираме ще си играем с него. Да не го бием. Да не го бутаме по пързалката. Ако падне от пързалката ние ще го хванем. Да не го скубем.

3.Криеница. Гоненица. Кобра. Камък, ножица, хартия. Футбол. Семейство. Федербал. Животни. Лимбо. Баскетбол. Волейбол. Да прескачаме въже. Тенис. Ролкови кънки.

4.Да носим стълба. Да носим играчки. Да прибираме играчките заедно, след като сме се наиграли. Да вдигаме сандък. Ако паднем да ни помогне да станем. Ако падне нещо върху нас да го вдигне и да ни помогне.

5.Техния удар срещу неговия. Да им се скара. Ние трябва да го защитим. Ако Чан Ли се държи добре с всички, той ще може да си намери приятели и то по-хубави от лошите деца. Ако някой човек е наблизо, той трябва да се скара на лошите деца. Когато го обиждат да каже на децата да не го правят. Да набием децата. Да се държим с тях така, както те се държат с Чан Ли. Да ги дръпнем от Чан Ли, за да го предпазим. Да извикаме голям човек да им се скара. Да извикаме майките им.  Или бащите. Да разкажем на бащата на Чан Ли за лошите деца. Ако някой го удари, Чан ли също трябва да го удари. Ако сме наблизо да кажем: „Моля ви, спрете! Той иска да си намери приятели.“ Ако сме наблизо, той може да ни извика.  

6.Ако сме наблизо ние също ще се присмиваме на лошите деца. Ще защитим децата, на които се подиграват. Ще кажем на лошите деца да не правят така.  Ако майката е наблизо, може да се скара на лошите деца. Ще отидем на друга площадка, за да си играем с добрите деца. Ще кажем, че всички деца са много добри.Ако някой се присмива на Чан Ли, че е с малко по-дебело коремче, да му се скараме.  Да се присмиваме на детето, което се подиграва.

Провел сесията: Светла Попова

bottom of page