top of page

                                      АЛБЕНА

Сесия

ТЕМА: Запознаване на децата с куклата Албена.

ИСТОРИЯ: Албена разказва на децата за своето семейство, за дома си и играчките си. Разказва им и за своите страхове. Какво обича да прави, как се забавлява, колко й е трудно да си намери приятели.

 

ВЪПРОСИ КЪМ ДЕЦАТА:

 1. По какво си приличате и по какво се различавате с Албена?

 2. Къде и с кого живеете?

 3. Лесно ли си намирате приятели?

 4. Какво обичате да правите?

 5. Какво обичате/ не обичате да ядете?

 6. Страх ли ви е от нещо?

Сесия

Място: ЦДГ №1 „Звънче“, група „Маргаритка“

Тема: Подготовка за рожден ден

История: Албена разказва на децата, че скоро ще има рожден ден. До сега го е празнувала само със семейството си. Не знае как се празнува с деца. Не знае как това се случва в детска градина. Моли децата да й разкажат какво правят, когато някой има рожден ден. В края на сесията Албена черпи децата със сладки, приготвени от баба й Айше.

Въпроси към децата:

1.Празнувате ли вашите рождени дни в детската градина?

2.Как празнувате?

3.Всички деца ли празнуват?

4.Получавате ли подаръци?

Отговори на децата:

1.Да, празнуваме нашите рождени дни в детската градина,празнуваме в групата и се черпим

с различни лакомства.

2.Първо украсяваме стаята с гирлянди и балони, поставямеси специални шапки, подреждаме

красиво масите, хапваме торта и много други неща, танцуваме, пеем песни, свирим със

специални свирки.

3.Да, всички празнуват. Празнуват и децата, които са родени през лятото и не сме на детска

градина. Празнуват и децата, чиито рождени дни се паднат през почивните дни.

4.Да, всеки получава подарък. Учителят предлага няколко различни подаръка, а рожденика си

избира какво да му подарят децата от групата.

Учител, провел сесията: Румяна Йорданова

Сесия

Място: ЦДГ №1, група „Калинка”

Тема: Страхувам се да ходя на детска градина

История: Албена живее при баба Айше на село. Няма приятели. Майка й и баща ги няма и тя се чувства самотна. Иска да си намери приятели. Знае, че ако ходи на детска градина би могла да срещне деца на нейната възраст, с които да си играе. Но се страхува, защото не знае какво се прави в детската градина. Моли децата да й обяснят защо трябва да се посещава детска градина и какво се случва в занималнята. Децата приготвят великденски картички и й ги подаряват, защото наближава светлия празник. За благодарност в края на сесията Албена черпи децата с курабийки, направени нея и от баба й Айше.

Въпроси към децата:

1.Кой ви посреща сутрин?

2.Кой приготвя храната?

3.Кой се грижи да вас, когато се ударите или разболеете?

4. Къде се храните? Кой подрежда масичките?

5.Когато се уморите какво правите?

6.Как се забавлявате в детската градина?

Отговори на децата:

1.Посреща ни госпожата

2.Готвачката ни готви вкусна супа и различни ястия.

3.Медицинската сестра се грижи за нашето здраве.

4.Леля Миленка и леля Силви се грижат да е чисто и подредено. Храним се на малки масички.

5.Когато се уморим си почиваме на малки кревати.

6.В детската градина е интересно. Заедно пеем, учим стихчета, танцуваме и празнуваме заедно. Учим се да рисуваме. Спортуваме.

Учител, провел сесията: Росица Димитрова

Сесия

Място: ЦДГ №1, група „Звездичка”

Тема: Моите права

История: При първото си посещение Албена е разказала за себе си и за семейството си. Но така и не останало време да научи имената на децата. Не знае – толкова ли е важно да имаш име? Нейната баба все я кара да върши разни неща  – прибери си играчките, не гази в цветята, не се глези, не разхвърляй, защото после кой ще прибира, пази чисти дрехите си, не лепи дъвките си навсякъде в къщата, изяж си яденето... Тя е учудена – само задължения ли има? Какви са нейните детски права?

Въпроси към децата:

1. Какво означава да имаш собствено име?

2. Мога ли да си намеря приятели без да зная техните имена?

3.Какви са правата на децата?

Отговори на децата:

1.Името е много важно. То те прави специален. То те различава от останалите. Затова

първото нещо, което родителите правят след раждането на детето е да му изберат име.

Понякога децата носят имената на бабите и дядовците. Всяко дете от групата си казва

името на Албена.

2.Когато срещнеш дете от групата ти го поздравяваш със: „Здравей,Ели!“. Така Ели знае, че

поздравяваш точно нея. Ако кажеш само „Здравей“ може никой да не ти отговори. На

площадката

казваш: „Ели, искаш ли да си играем?“. Тя разбира, че искаш да играеш точно с нея и да станете приятели. Можеш да имаш приятел, ако му подариш звездичка и му пожелаеш нещо хубаво.

/Децата си разменят звездички с усмивки. Пожелават си различни неща. Подаряват звездичка и изказват пожелание и на Албена.

3.Имам право на име. Имам право на дом. Имам право на семейство. Имам право да имам приятели. Имам право да бъда обичан. Имам право на вкусна храна. Имам право да изразявам моето мнение. Имам право да бъда изслушван.

Учител, провел  сесията пред родителите: Веселина Каръкова

Сесия

Място: ЦДГ №1, група „Звездичка”

Тема: Хора с различен цвят на кожата

История: Албена редовно посещава детската градина. Все още не е научила добре български език. Едно от децата й казало, че е лоша. Албена не разбрала защо. Останалите деца от групата започнали да повтарят чутото: „Ти си лоша!“  и да я отбягват. Тя не може да си намери приятели поради тази причина. Тя не посмяла да каже на госпожата какво я притеснява.

Въпроси към децата:

1. Кой и защо ви нарича лоши деца?

2. Трябва ли да направите нещо, ако ви кажат, че сте лоши?

3. Имате ли приятели? Как се създава ново приятелство?

 

Отговори на децата:

1. Да. Понякога ни казват, че сме лоши деца в детската градина и у дома

/посочват имена на деца от групата, които са ги нарекли лоши/. Но не знаят

защо ги наричат така. Децата, които ги наричат „лоши“ не  искат да играят с тях.

2. Трябва да попитат: „Защо ми казваш, че съм лош? Какво съм направил?“. Ако

е необходимо те са готови да се извинят. Казват, че „Извинявай!“ е една от вълшебните

думи.

3. Всички деца имат приятели. Обясняват, че ако искаш да си играеш с определено дете

трябва да му подадеш ръка. Да кажеш: „Здравей! Как се казваш? Искаш ли да бъдем приятели?“ Те споделят, че ако се усмихнеш и подадеш твоите играчки да си играете заедно много бързо ще имаш нов приятел. Дори да не говориш добре български език.

Учител, провел сесията: Светла Попова

Сесия

Място: ЦДГ, група „Звездичка”

Тема: Добър другар

История: Албена е много уплашена. Играела си в детската градина. Покрай нея минал много голям камион. Албена искала много да го разгледа по-добре и затова се качила на една пейка. Изведнъж някой я дръпнал отзад, тя се олюляла и паднала по гръб на земята. Болката била ужасна. Тя силно заплакала. Госпожата я чула и притичала. Вдигнала я от земята. Госпожата направила забележка на момчето, а то силно запищяло. Пищяло по-силно от Албена. Албена още повече се уплашила.

Въпроси към децата:

1. Преживявали ли сте подобна ситуация?

2. Какво правим, ако дете се нарани и се нуждае от лекар, на кого се обаждаме, на кой

телефон?

3.Кои думи трябва да използваме, ако желаем нещо?

4.Добър другар ли е момчето? Какво трябва да направи то след инцидента?

5.Как можем да избегнем подобно нещастие?

Отговори на децата:

1.Стефани споделя, че е била дръпната и съборена от пейка, докато гледала един

огромен камион. Тя била с гръб и не очаквала подобно нещо. Също много се уплашила и

плакала.

Всички деца споделят, че се е случвало да бъдат бутани, дърпани от други деца. Когато

паднат много боли.

2.Ако дете се нарани ще извикаме медицинската сестра на детската градина. Ако раната е много сериозна и се нуждае от лекар можем да се обадим на тел.112.

3.Ако желаем да си играем с дете, да си играем с нечия играчка казваме: “Моля!“, „Ако обичаш!“, „Искаш ли заедно…“

4.Момчето е лош другар. То трябва да каже: „Извинявай!“ на Албена.

5.Албена не трябва да стои права на пейката. Момчето, което я е дръпнало е можело да се качи на пейката и така двамата да гледат заедно интересния камион. Момчето е можело да я помоли да се отмети, за да му направи място и на него.

Провел сесията: Светла Попова

Сесия

Място: ДГ„Звънче”, група „Маргаритка”

Тема: Хора със слухови проблеми

История: Албена разказва на децата, че на нейния рожден ден е присъствала Катя - дете с проблеми на слуха. Катя се е чувствала самотна и пренебрегната от другите деца. Албена е притеснена за своята приятелка и не знае как може да ѝ помогне.

Въпроси към децата:

1.Можем ли да помогнем на Катя? По какъв начин?

2. Можем ли да играем игри с деца, които не чуват?

3.Познавате ли други хора, които имат такъв проблем?

4.Какви помощни средства използват хората с нарушен слух?

Отговори на децата:

1.Да. Ние можем да ѝ помогнем като използваме езика на глухите.

/Децата предварително гледат видео, което илюстрира езика на

немите и глухите = жестомимичен език/ . Те повтарят някои от

жестовете, които са запомнили, за да могат да контактуват с

неговорещи и нечуващи деца.

2.Да, ние знаем игра, която може да се използва за такива деца.

Тя се нарича „Каквото правих няма да ти кажа, а ще ти покажа“. Ние

можем да си играем с игрички и да покажем различни жестове, за да

комуникираме с такива хора.

3.Да, децата познават хора, които имат нарушение на слуха. Те споделят, че имат близки роднини, които не чува добре – баба, дядо, които използват слухов апарат. Учителят разказва за Бетовен, който е използвал слухови тръби, за да може да комуникира с другите. Учителят споделя, че Бетовен, независимо от глухотата си твори и пише велики произведения.

4.Дядо ми използва слухов апарат, който му помага да се чуваме добре. Баба използва слухов апарат, защото е стара и без него не може да чува какво й говоря.

В края на сесията децата слушат химна на Европа „Ода на радостта“ от Бетовен.

Учител, провел сесията: Анжела Йосифова

Сесия

Място: Детска градина „Звънче“ ,група „Звездичка“

Тема: Късам книжки

История: Албена разглежда книжки, заедно с децата от група „Звездичка“.

Едно от децата къса книжка, още няколко деца му подражават. Прегъват листи, хвърлят на земята цветни хартийки. Тя не знае какво да прави, и това я притеснява. Чуди се дали да постъпи като тях. Уплашена се скрива при госпожата.

 

Въпроси към децата:

 1. За какво служат книжките?

 2. Как трябва да постъпваме с тях?

 3. Имате ли в къщи книжки? Къде стоят?Какво можем да научим от тях?

 4. Може ли книжката да бъде ваш приятел?

 

Отговори на децата:

 1. Книжките са, за да разглеждаме в тях картинки. Когато научим буквите да можем да

четем от тях. С книжките децата стават по-умни и добри.

   2.За книжките трябва да се грижим, да ги пазим, да ги подреждаме, да ги

милваме нежно с ръце.

   3. Да, имаме в къщи много книжки с цветни картинки. Моите са подредени в шкаф. А

моите понякога са разпилени навсякъде. Моите са в детската стая, стоят на бюрото на кака.

От книжките можем да разберем за животните. В моята книжка пише за гората. А в моята има приказки за лека нощ.

  4. Да, може, понякога когато съм сам. Само веднъж може да ми е приятел книжката. Книжката ми е много добър приятел.

Учител провел сесията: В.Каръкова

Сесия

Място: Детска градина „Звънче“ ,група „Калинка“

Тема: Обича да дразни всички

История: Албена ходи на детска градина и иска да си намери приятели. Но в нейната група има едно дете, което се казва Митко. Той нарочно говори обратно за всяко нещо, което казват децата. Митко също иска да играе, но когато започнат игра все напук прави. Говори наопаки и прави всичко обратно на правилата. Така децата се дразнят и започват да викат и да му се карат. Но той продължава да прави така и още повече ги дразни. Никой не иска да играе повече с него, но той продължава да ги дразни и да ги обижда. Накая всички са много ядосани, играта им е развалена и те решават да се оплачат на госпожата си. Той обижда и нея. Тогава децата се оплакват на баща му. Но Митко се оправдава, че не е вярно и решава повече да не идва на градина.  Как да се отнася Албена с такова дете?

 

Въпроси към децата:

 1. Кога играта е интересна и забавна?

 2. Какво трябва да се направи в началото на играта?

 3. Защо някои деца не се съобразяват с правилата и постъпват като Митко?

 4. Защо Митко не си признава пред баща си, че е сгрешил?

 5. Как да постъпят децата, щом Митко не иска да се промени?

 

Отговори на децата:

 1. Играта е интересна, когато всички деца играят без да се обиждат. Когато измислят нови роли. Когато някой измисли нови и интересни занимания.

 2. В началото на играта трябва да се определи на какво да играем, кой какво ще прави и с какво ще играем. Някой трябва да разпределя ролите и играчките. Хубаво е когато децата са доволни от новата си роля. Понякога децата искат нова роля и си разменят местата.

 3. Някой, който е недоволен от играта, обикновено не се съобразява с другите и започва да се пречи. Това разваля играта. Той започва да се присмива. Някои деца искат всеки път най-важната роля и не разрешават друг да я играе.
 4.  Митко не си признава пред баща си, че е сбъркал, защото го е страх, че ще му се кара. Той обвинява всички и така се оправдава пред него.

 5. Наистина е трудно да се играе с такова дете, което дразни всички. Когато говори на обратно и прави на всички напук - това дете дразни. Сигурно не трябва да се включва в никоя игра. Може би не трябва да му се обръща внимание и никой да не му говори. Митко трябва сам да разбере грешката си. На такова дете трябва да му се обясни, че не може да прави така, защото е грозно и некултурно. Така ще остане без приятели.

Учител провел сесията: Р. Димитрова

Сесия

Място: ДГ„Звънче”, група „Калинка”

Тема: Искам главна роля

История: В детската градина на Албена се подготвя програма - спектакъл за празника на мама. Има различни роли. Албена иска главна а роля. Но и друго момиче иска главната роля. Скарали се и се разплакали. Госпожата им казала да си помислят и двете да се разберат като приятелки коя да я играе. Дала им време един ден да помислят. Какво да направи Албена?

Въпроси към децата:

1.Какво се подготвя за празника?

2. Как се празнува този празник в детската градина?

3.Как се разпределят ролите?

4.Какви трябва да са артистите?

5.Как да решат проблема между тях?

Отговори на децата:

1.Подготвя се театър, песни и танци.

2.Участват всички деца, рецитират стихове и танцуват. А на края подаряваме цвете или подарък.

3.Госпожата разпределя някои роли, а други деца сами си харесват.

4.Артистите трябва да са добри, да запомнят думите. Трябва да говорят ясно, силно и разбрано. Артистите не трябва да се срамуват, а да са артистични.

5.Трябва да научат думите на тази роля и която по-добре ги каже, тя да вземе главната роля. Нека децата и госпожата да ги оценят. Която събере най-много точки тя да играе главна  роля, за да няма сърдити на празника.

Учител, провел сесията: Р.Димитрова

Сесия

Място: ДГ „Звънче“, група „Калинка“

Тема: Да вземам ли подаръци от непознати хора?

История: Албена била на разходка с майка си. Отишли в парка на площадката да си играе. Там имало много деца и чужди хора. Видяла един батко, който се разхождал и гледал как децата си играят. Носел със себе си сладолед. Искал да й го подари и да се разходи с нея. Но доста се отдалечили от площадката. Майка й се притеснила, че не я вижда.

Въпроси към децата:

1.Когато сме на разходка къде трябва да са децата?

2.Трябва ли без разрешение да се отдалечават?

3.Какво трябва да правят, ако някой непознат иска да им подари нещо?

4.Какво ще направите, ако някой ви дърпа за ръката и иска да ви заведе някъде?

5.Трябва ли да се разхождате с непознати?

6.Трябва ли да се качвате в колите на непознати?

7.Какво ще направите, ако някой ви дърпа и иска да ви качи в чужда кола?

8.Какво дете искам да бъда, когато съм на улицата?

Отговори на децата:

1.Когато се разхождаме трябва да държим за ръката своите родители и близки.

2.Не трябва да се отдалечаваме и да се крием от близките си, за да не ги притесняваме.

3.Когато ни подаряват нещо - не трябва да го вземаме. Трябва да попитаме своите родители дали трябва да вземем подаръка.

4.Ако някой ни дърпа за ръката ще викаме за помощ. Ще търсим някой полицай да ни помогне.

5.Не трябва да се разхождаме с непознати без да питаме и трябва да се обаждаме на близките си къде сме.

6.Не.

7.Ще викаме е ще се дърпаме, докато се отскубнем. Ще се мъчим да се обадим по телефона.

8.Искам да съм добро дете. Да съм послушен. Да съм чиста и красива. Да съм усмихната и да поздравявам. Искам да помага на своите близки и на сестричката си. Искам да ме хвалят.

Учител, провел сесията: Р. Димитрова

bottom of page